Ateşoğlu Yoğurt Toptan Gıda Tedariği

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kapsam: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”), “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında Ömrüm Toplu Tüketim olarak sizleri,

 

Konularında Veri Sorumlusu olarak aydınlatmak isteriz. Ömrüm Toplu Tüketim olarak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve her ne sebeple olursa olsun bizle iletişim halinde olan diğer tüm ilgililerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun olarak işlenmesinde gerekli tüm özeni göstermekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği ve verimliliği açısından sizlerle düzenli olarak çeşitli iletişim araçları ile iletişim halinde olmamız kaçınılmazdır. Birebir veya herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla (şirketimizle sözlü iletişim, internet sitemizin kullanımı, sosyal medya araçları, çağrı merkezleri ve benzeri platformlar) sizlerle iletişim halinde olmamız ve bu iletişim esnasında KVKK kapsamında olan bir takım kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmanız gerektiğinden, verileriniz yazılı veya elektronik sistemler aracılığı ile toplanabilecek ve işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, öncelikle, Ömrüm Toplu Tüketim’in kalite standartlarından ödün vermeden, müşterileri, çalışanları ve diğer tüm ilgili kişilerle olan ilişkilerinin verimli ve sağlıklı olarak yürütebilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda, ticari faaliyetlerimizin sağlıklı yürütülmesi adına sizlerle iletişim halinde olabilmek, sizlere sunduğumuz hizmetleri, gereksinimleriniz yönünde geliştirmek ve memnuniyetinizi artırmak, yine bu amaçla memnuniyetinizi ölçebilmek ve bunların sonuçlarından pozitif yönde yararlanabilmek, sizlerle iletişim halinde olduğumuz amaca uygun olarak ilgilenebileceğiniz konularda sizleri bilgilendirebilmek, çalışanlarımızla birlikte şirket içi verimliliği artırmak ve insan kaynakları politikalarımızı yönetebilmek amaçlarıyla işlenebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve yine mevzuatımıza uygun olması şartıyla şirketimizin bağlı olduğu grup şirketi politikaları neticesinde mali, idari, hukuki, denetimsel ve mevcut diğer çeşitli yükümlülüklerimiz kapsamında kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

KVKK hükümlerine uygun olarak ve yukarıda belirtilmiş bulunan amaçlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz yurt içi ve yurt dışında mevcut bulunan ve ticari faaliyetlerimizi sürdürürken muhatap olduğumuz tüm iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, hizmet aldığımız işletmeler, grup şirketlerimiz, çalışanlarımız, iletişimde bulunduğunuz ilgili birimimiz, şirketimizin yöneticileri, yetkilileri, hissedarları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuat gereği yetkili bulunan tüm adli, idari ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere aktarılabilecektir. Verileriniz aktarılmadan önce, KVKK ve ilgili diğer tüm mevzuat nezdinde, paylaşılan verilerin alınacak ve/veya verilecek hizmetle sınırlı olmasına dikkat edilir ve kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm tedbirler alınır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin (1) ve (2) no.lu bölümlerinde belirtilen amaçlarla ve sizlerle iletişim halinde olduğumuz iletişim araçlarına göre değişiklik göstermekle birlikte temel olarak sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanır, kayıt altına alınır ve işlenir. Şirketimizin söz konusu kişisel verileri toplamasının ana sebebi, ticari faaliyetlerimizle ilgili iletişim halinde olduğumuz ve veri alışverişi yaptığımız tüm muhataplarımıza karşı sözleşmeden veya mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmektir. Bu yükümlülüklerimizi gereği gibi yerine getirebilmek amacıyla, ticari muhataplarımız ve çalışanlarımız ile yapmış olduğumuz sözleşme metinlerinde, ticari formlarda, evraklarda, internet aracılığı ile sağladığımız hizmetlerde, iletişim formlarında ve Ticaret Hukuku ve İş Hukuku başta olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve sair diğer mevzuat gereği yapılması zorunlu olan iş ve işlemlerde bir takım kişisel verilere ihtiyaç duyulması olasıdır. Sayılan araçlarla sınırlı olmamak üzere ihtiyaç dahilinde ve KVKK ile uyumlu olmak şartıyla, ticari faaliyetimizi sürdürebilmemiz amacıyla söz konusu kişisel verileriniz çeşitli yöntemlerle toplanabilir, kayıt altına alınabilir ve işlenebilir.

KVKK 11. Madde Kapsamında Mevcut Haklarınız

KVKK Madde 11 gereği kişisel veri sahiplerinin hakları aşağıda sayılmıştır:

 

Yukarıda yazılı bulunan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, bu yöndeki başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınızı, şirketimizin Şahintepe Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. İGDOT 11 A Blok N:1 Başakşehir / İSTANBUL adresine ıslak imzanızla göndereceğiniz posta veya [email protected] adresine göndereceğiniz elektronik posta vasıtasıyla iletebilirsiniz.Yapacağınız başvuru, kullanmayı talep ettiğiniz hak bakımından yeterli bilgi ve açıklamayı içermeli ve başvurunuza kimliğinizi tespite yarar belgelerin eklenmesi gereklidir. Talebinizin niteliğine göre şirketimiz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurunuzu sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin ücretsiz olarak sonuçlandırılması esas olmakla birlikte şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sorumlusu: Ömrüm Toplu Tüketim

Şahintepe Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. İGDOT 11 A Blok N:1 Başakşehir / İSTANBUL

Telefon: +90 212 320 53 53

E-posta: [email protected]

Tedarik Ettiğimiz Diğer

Toptan Ürün Gruplarımız

Ömrüm Toplu Tüketim olarak çay, şarküteri, baharat, turşu, sos, süt ürünleri ve zeytinyağı gibi gıda ürünlerinden, deterjan, eldiven, alüminyum grubu, çöp poşetleri, kağıt ürünler, medikal ve hijyen grubu, tahta ürünler ve plastik bardak gibi endüstriyel ürüne kadar bir çok ürün grubunun toptan satışını yapmaktayız.

ŞARKÜTERİ
ŞARKÜTERİ

Et grubu, kahvaltı grubu, zeytinler, süt ürünleri, peynir çeşitleri.

ZEYTİNLER
ZEYTİNLER

En sevilen yeşil, siyah, sele, biberli ve kırma zeytin çeşitleri.

ÇAYLAR
ÇAYLAR

Poşet Çaylar, Hediyelik Çaylar, Tiryaki Çaylar, Siyah Çaylar.

Toptan Ateşoğlu Süt Ürünleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Satın almak istediğimiz toptan tüketim ürünleri için size en yakın bölge numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Ya da dilerseniz "Sizi Arayalım" formuna telefon numaranızı yazın sizi arayalım.

İGTOT

İGTOT

0212 435 30 53

İGTOT

İGTOT

0212 320 53 53

ATAŞEHİR

ATAŞEHİR

0216 523 53 53

Sizi Arayalım!